Časť originálnej „Železnej opony“ z hraníc od Znojma dnes skončila v Seredi

Hnanice / Sereď / Hlavne nám starším určite pojem „Železná opona“ netreba veľmi pripomínať. Síce od jej funkčnosti na