Back to all Post

Ďalšie originály materiálov z roku 1968 vydražené do archívu média

Najnovšími exkluzívnymi prírastkami archívu materiálov z roku 1968 a 1989 média, sú originály vydražené v Českej republike. Jedná sa hlavne o fotografiu Marty Kubišovej z roku 1968 s jej autogramom a niekoľko vinylových platní z uvedenej doby. Všetky materiály bolo počas rokov normalizácie zakázané vlastniť a zachovali sa v ilegálnych zbierkach najmä starých ľudí, po ktorých smrti boli objavené schované ich dedičmi.

Archív originálov sa teda rozrastá. Bude raz z neho múzeum ?

Najbližšie si ukážeme originálne komponenty z tzv. “Železnej opony”, ktoré už onedlho bude možno vidieť tak, ako boli na štátnych hraniciach bývalého socialistického Československa.

Add Your Comment

Múzeum Totality – © 2018-2022. Všetky práva vyhradené.
Zásady spracovania osobných údajov