Vlajka Správa Sboru národní bezpečnosti hl. mesta Prahy a Stredočeského kraje -nositel Řádu rudé zástavy a práce

  • Iné vlajky, Vlajky organizácií, podnikov a záujmových združení

Múzeum Totality – © 2018-2022. Všetky práva vyhradené.
Zásady spracovania osobných údajov