„Premenovanie ulice D. Jozefa Tisu“ – zápas poslankyne pokračuje

Niekedy – vlastne asi vždy, je zápas proti väčšine ťažký a na prvý pohľad nevyhrateľný. Jedinec to spravidla „nedá“