Študovňa

Vzhľadom na široký výber dobovej literatúry, kníh, novín a časopisov z doby kľúčových udalostí pre Československo a to rokov 1968 a 1989, sme sa rozhodli sprístupniť študovňu týchto materiálov  a dobových dokumentov.

Študovňa sa nachádza v rovnakej budove ako expozícia, pozostáva zo samostatnej kancelárie vybavenej potrebným zariadením, rokovacím priestorom a technickým vybavením nevyhnutným na štúdium.

Dôležitým doplnkom študovne je možnosť ubytovania na niekoľko dní štúdia priamo v objekte múzea.

Múzeum Totality – © 2018-2022. Všetky práva vyhradené.
Zásady spracovania osobných údajov