Študovňa v Múzeu totality

Literatúra

Vzhľadom na široký výber dobovej literatúry, kníh, novín a časopisov z doby kľúčových udalostí pre Československo a to rokov 1968 a 1989, sme sa rozhodli sprístupniť študovňu týchto materiálov a dobových dokumentov.

Sprístupnenie

Študovňa sa nachádza v rovnakej budove ako expozícia, pozostáva zo samostatnej kancelárie vybavenej potrebným zariadením, rokovacím priestorom a technickým vybavením nevyhnutným na štúdium.

Ubytovanie

Dôležitým doplnkom študovne je možnosť ubytovania na niekoľko dní štúdia priamo v objekte múzea.