Podmienky

Podmienky a pravidlá

Aké informácie zhromažďujeme?

Pri interakcii s nami môžeme zhromažďovať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu (adresy), telefónne číslo (čísla) a prípadne dátum narodenia.

Ako zhromažďujeme informácie?

Informácie o vás môžeme zhromažďovať vždy, keď s nami komunikujete. Napríklad, keď nás kontaktujete v súvislosti s našimi aktivitami, zaregistrujete sa ako podporovateľ, pošlete alebo dostanete informácie alebo podpíšete petíciu, výslovne a vedome nám poskytujete svoje osobné údaje. Informácie o vás môžeme získať aj od tretích strán – ale len vtedy, ak ste im dali súhlas na zdieľanie vašich informácií.

Dôvernosť

Nezodpovedáme za súkromie údajov zhromaždených na webových stránkach, ktoré Charita nevlastní ani nespravuje, vrátane tých, na ktoré sa odkazuje prostredníctvom našej webovej stránky.

Podanie sťažnosti

Ak nie ste s odpoveďou spokojní, kontaktujte nás na adrese info@muzeumtotality.online a uveďte podrobnosti o svojich obavách. Preskúmame vašu sťažnosť, preveríme, či boli dodržané správne postupy, a podľa potreby vám odpovieme. Toto prešetrovanie sa snažíme ukončiť do 15 pracovných dní od prijatia vašej sťažnosti, v niektorých prípadoch to však môže trvať dlhšie. Ak stále nie ste spokojní s odpoveďou, môžete sa na nás obrátiť.

Kontakt

© 2023 Múzeum totality. Develpoed by Globsite.eu – Denis Majko

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.