Sereď a región

Propagačný materiál o meste Sereď - r. 1987

Úvodné video