Niklová huta Sereď

Brožúra k 25. výročiu Niklovej huty n.p. Sereď

Informácie o NIKLOVEJ HUTE n.p. Sereď nájdete aj na webe:

Úvodné video