Cestovanie za socializmu

V Československu slobodné cestovanie mimo tzv. ”socialistické krajiny” možné nebolo, resp. bolo mimoriadne problematické. Cesty do kapitalistických krajín boli významne obmedzené a to nielen z dôvodu obáv o emigráciu ľudí, ktorým by totalitný režim umožnil vycestovať za hranice, ale aj z dôvodu nedostatku valút a devíz.

Cestovanie do socialistického Bulharska, Rumunska či Maďarska, Poľska, ale aj do NDR možné bolo a ten, kto cestovať chcel, využíval aspoň dostupné možnosti.

V dobe pred  Novembrom ´89 bolo cestovanie aj na hromadné dovolenky niekedy dotované dokonca zamestnávateľom (štátnym podnikom alebo organizáciou), sa uskutočňovalo hlavne vlakom a autobusom.

V Múzeu totality máme aj niekoľko cestovných lístkov vystavených za socializmu. Tzv. “knižôčkové” vydávané hlavne cestovnými kanceláriami ako ČEDOK, CKM a Tatratour boli vystavené tak, aby kópie boli z knižôčky vytrhnuteľné sprievodcom.

V cestovnom lístku bola popísaná presná trasa cesty a zoznam krajín, ktoré sú tranzitované.

Originálne cestovné lístky do zahraničia popísané vyššie vyzerali takto:

Úvodné video

Kontakt

© 2023 Múzeum totality. Develpoed by Globsite.eu – Denis Majko

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.