Civilná ochrana v ČSSR

Expozíciu pripravujeme.

Úvodné video