Dobová literatúra a tlač

Expozíciu pripravujeme.

Úvodné video