Juraj Šebo po sebe zanechal hodnotné dielo – informácie

“Nevedel som si predstaviť život bez Bratislavy ”

Ide o súbor kníh, v ktorých  záujemcovia aj po desiatkach rokov nájdu údaje o dobe socialistickej.

Písal hlavne o Bratislave, ale nielen o nej. V knihách ľudskou rečou priblížil život po dekádach až do Milénia.

S Jurajom sme sa stretali relatívne často hlavne na rôznych akciách a prakticky vždy, keď bola vydaná jeho ďalšia kniha. Všetky máme v knižnici, väčšinu s jeho osobným venovaním.

Počas protikovidových opatrení Jurajovi síce knihy vyšli, no to sme sa už nestretli a teda knihy sme zakúpené a podpísane nemali. Juraj Šebo zomrel náhle v roku 2021 a nám sa dnes podarilo naraz dokúpiť dve chýbajúce knihy a doplniť ich do súboru, ktorý je dnes súčasťou knižnice MÚZEA TOTALITY.

Dnes do súboru zakúpené a doplnené knihy Juraja Šeba:

AKTUALIZOVANÉ: dokúpená ďalšia kniha od autora Juraja Šeba:

O Jurajovi Šebovi:

Ing. Juraj Šebo (* 1943  †︎ 2021)

 • Juraj Šebo sa narodil v roku 1943 v Bratislave

 • starý otec bol člen Hlinkovej strany a stará mama bol Židovka, ktorá sa musela počas II. svet. vojny skrývať

 • druhý starý otec vlastnil krčmu v Trnávke

 • otec zubný technik s vlastnou ordináciou, matka domáca pani

 • matka s otcom počas 2. svetovej vojny pomohli zachrániť sedemčlennú židovskú rodinu

 • birmovný otec Arnošt Rosin deportovaný do Osvienčimu, odkiaľ sa mu podarilo ujsť

 • otcovi v roku 1948 skonfiškovali stroje, nastúpil do štátneho podniku

 • v roku 1950 bol jeho otec ako politický väzeň odsúdený na šesť rokov nútených prác

 • Juraj Šebo mal problém ísť študovať, skončil na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole na Makarenkovej ulici

 • Vysoká škola dopravná v Žiline

 • päť rokov pôsobil ako spevák bigbítových kapiel

 • oženil sa, má dve deti

 • 28. augusta 1968 mal promóciu, keď vpadli do ČSSR vojská Varšavskej zmluvy

 • nastúpil na Západoslovenské riaditeľstvo spojov v Bratislave, kde pôsobil tridsať rokov

 • v rokoch 1983 a 1987 bol vo Fínsku na pretekoch v behu na lyžiach

 • po stretnutí s emigrantami už cestovnú doložku nedostal

 • v roku 1992 matka vyznamenaná a zapísaná na Múr cti v Záhrade spravodlivých v Jeruzaleme

 • v roku 1999 išiel na rok do Kosova budovať poštovú sieť

 • rozviedol sa a v roku 2000 sa druhýkrát oženil

 • v roku 2003 skončil na krajský riaditeľ pošty a vrátil sa na tri mesiace do Kosova

 • v rokoch 2005 – 2006 sa stal prezidentom zásielkovej obchodnej služby

 • na dôchodku začal písať knihy, na konte ich má takmer 20

 • v roku 2021 pamätník zomrelSpisovateľ Juraj Šebo sa narodil v roku 1943 v Bratislave do maloburžoáznej rodiny. Starí rodičia sa zoznámili v Chicagu v USA, kam odišli za zárobkom. Starý otec bol po návrate členom Hlinkovej strany v Žiline. Stará mama mala vlastný krajčírsky salón. Ako rodená Židovka sa musela počas II. svetovej vojny skrývať. Druhý starý otec vlastnil krčmu v Trnávke. Otec pamätníka bol zubný technik v Bratislave s vlastnou ordináciou, matka domáca pani. Matka s otcom počas 2. svetovej vojny skrývali v byte sedemčlennú židovskú rodinu. Jurajov birmovný otec Arnošt Rosin bol v roku 1942 deportovaný do Osvienčimu, odkiaľ sa mu podarilo ujsť. Otcovi v roku 1948 skonfiškovali stroje a nastúpil do štátneho podniku. V roku 1950 bol otec pamätníka ako politický väzeň odsúdený na šesť rokov nútených prác. Juraj Šebo mal problém ísť študovať. Nakoniec ho prijali na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole na Makarenkovej ulici a neskôr pokračoval na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Počas vysokej pôsobil päť rokov ako spevák bigbítových kapiel. V roku 1968 sa oženil, má dve deti. 28. augusta 1968 mal práve promóciu, keď vpadli do ČSSR vojská Varšavskej zmluvy. Po ukončení štúdií nastúpil na Západoslovenské riaditeľstvo spojov v Bratislave, kde pôsobil tridsať rokov. V rokoch 1983 a 1987 bol vo Fínsku na pretekoch v behu na lyžiach. Po stretnutí s emigrantami už cestovnú doložku nedostal. V roku 1992 bola jeho matka Oľga Šebová vyznamenaná a zapísaná na Múr cti v Záhrade spravodlivých v Jeruzaleme. V roku 1999 išiel na rok do Kosova budovať poštovú sieť. Rozviedol sa a v roku 2000 sa druhýkrát oženil. V roku 2003 skončil ako krajský riaditeľ pošty a vrátil sa na tri mesiace do Kosova. V rokoch 2005 – 2006 sa stal prezidentom zásielkovej obchodnej služby. Na dôchodku začal písať knihy. Na konte ich má takmer 20. Zdroj: Pamatnaroda.cz

– – –

Exponáty Múzea totality sú postupne  dokumentované fotograficky a spolu s popiskami publikované na online platforme, ktorú môžete navštíviť tu:

https://www.muzeumtotality.online/

Ďalšie informácie o totalitnej dobe a socialistickom Československu nájdete tu:

https://socializmus.sk/

Ak máte staré predmety z čias socializmu a máte záujem umiestniť ich v múzeu pre ich zachovanie pre ďalšie generácie, uvítame to a bez váhania sa ozvite e-mailom, alebo telefonicky na číslo: 0907 277 777.

Zachovajme kus histórie aj pre tých, ktorí tu budú pre nás. A ukážme im, aký bol reálny život v totalitnej dobe, kedy si jedna strana prisvojila moc a vládu nad ľuďmi aj za cenu ich streľby na hraniciach, ak sa systém rozhodli opustiť.

Ukazujme a o dobe minulej hovorme našim deťom pravdu, aby im dobré veci slúžili ako príklad a zo zlých sa poučili a chyby minulosti neopakovali.

Nezabúdajme, sloboda stojí za to a za jej získanie veľa ľudí trpelo a mnohí dokonca položili život.

Video z Múzea totality:

Úvodné video

2 Odpovede

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *