Pred 60 rokmi bola Berlínskym múrom vytvorená “Železná opona”. Originálny kúsok z múru máme v Múzeu totality

Stavba obkolesujúca demokratický Západný Berlín sa stala najznámejším symbolom studenej vojny. Rozdelila Berlín, Nemecko a vlastne celú Európu. Reč je o Berlínskom múre.

Berlínsky múr práve od 13. augusta 1961 až do 9. novembra 1989 vtedajší Berlín rozdelil na východnú časť patriacu k socialistickému bloku pod vedením vtedajšieho ZSSR a na západnú časť patriacu pod vtedajšie tri okupačné zóny a to americkú, anglickú a francúzsku, teda na demokratický západ.

K rozdeleniu Berlína a Nemecka došlo z pochopiteľných dôvodov, keďže vtedajší Sovietsky zväz sa od demokracie odklonil a rozdelenie Berlína 3,6 m vysokým betónovým múrom bolo logickým opatrením socialistického NDR, ktorým zamedzilo útekom ľudí za demokraciou a lepším životom.

V noci z 12. na 13. augusta 1961 došlo k obsadeniu hraníc so Západným Berlínom ozbrojenými silami NDR a prerušeniu spojenia medzi východným a západným Berlínom. Priamo zasiahla armáda, pohraničná stráž a jednotky podnikových milícií, ako aj východonemecká polícia. Následne došlo k budovaniu opevnených a nepriepustných hraníc medzi Nemeckou demokratickou republikou a Spolkovou republikou Nemecko a teda odizolovaním štátov Varšavskej zmluvy od okolitého sveta.

Vybudovanie týchto fyzickými zábranami opatrených hraníc bolo označené ako “Železná opona”.

Fyzicky vybudovaný betónový múr už spomenutej výšky 3,6 m mal celkovú dĺžku 165 km a v niektorých svojich úsekoch nielenže preťal ulice, námestia, ale dokonca rozdelil aj obytné domy na časť nachádzajúcu sa vo Východnom Berlíne a za jeho hranicami. Samozrejme, že došlo k vymurovaniu priečok v týchto domoch a všetky okná domov zo strany západu boli zamurované.

Pri následných pokusoch utiecť na západ do Západného Berlína boli východonemeckými pohraničiarmi chytené, zmrzačené a zastrelené stovky ľudí. Ich mená sú uvedené na oplotení neďaleko Ríšskeho snemu pri malých pamätníčkoch. Fotografie nájdete nižšie.

Špeciálnu pozornosť si zaslúži tzv. Check point Charlie. Ide o bod, na ktorom sa stretali okupačné zóny krajín a kde bola situácia medzi USA a Sovietskym zväzom vyostrená dokonca tak, že oproti sebe stáli tanky týchto krajín, pod správu ktorých Berlín a Nemecko patrili. Dnes sa na tomto mieste nachádza múzeum a predajňa suvenírov. Dokonca si môžete zakúpiť otlačky dobových  razítok  už neexistujúcej  NDR do svojho cestovného pasu.

V 1989 roku došlo k revolúcii aj v NDR, Bermínsky múr padol a následne došlo k zjednoteniu Nemecka.

Nemecko a to špeciálne Západný Berlín som navštívil ešte počas revolúcie a prvých dní pádu Berlínskeho múru. Osobne som si požičal kladivo a z povestného Berlínskeho múru som si kúsok betónu odrazil.

V súčasnosti je tento originálny kúsok múru súčasťou múzea totality, ktoré je budované v našich súkromných priestoroch.

Zároveň polička vitríny venovanej tejto dôležitej historickej udalosti obsahuje aj originálnu zástavu  NDR (Nemeckej demokratickej republiky), verná maketa  kultového dvojtaktného bakelitového Trabanta, dobové dosky niektorého z úradov v NDR so štátnym znakom  NDR, originálna dobová mapa socialistického Nemecka a autoatlas. Priebežne expozíciu dopĺňame o ďalšie dobové artefakty.

Nemecko a samozrejme špeciálne Berlín sme následne  navštívil ešte niekoľko krát. Tu je pohľad na Berlínsky múr, mesto, ako aj na nás z pred 26 rokov.

Úvodné video

0 Odpovedí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *