Originálny obal na preukaz poslanca Federálneho zhromaždenia ČSSR

Ďalším naozaj vzácnym originálnym exponátom, je obal preukazu poslanca Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky. Tento artefakt pochádza s pred roka 1989 a do Múzea totality bol vydražený v súčasnej Českej republike.

Obal preukazu poslanca FZ ČSSR je umiestnený vo vitríne spolu s originálnymi výtlačkami Ústavy ČSSR v niekoľkých vydaniach, originálom insignií štátnej moci, štátneho znaku a vlajky ČSSR, a ďalších dobových materiálov vzťahujúcich sa k FZ.

 

Federálne zhromaždenie ČSSR

Federálne zhromaždenie (čes. Federální shromáždění; skrátene FZ, dlhý názov Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky, neskôr Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky) bol názov federálneho parlamentu Česko-Slovenska od 1. januára 1969 do 31. decembra 1992 (zánik Česko-Slovenska). Jeho priamym predchodcom bolo Národné zhromaždenie, ktoré bolo nahradené Federálnym zhromaždením do vstupe Ústavného zákona o česko-slovenskej federácii do platnosti. Počas existencie federálneho zhromaždenia pôsobili na území federálnych republík tiež republikové parlamenty, Česká národná rada a Slovenská národná rada. Voľby do FZ sa konali raz za päť rokov.

 

Federálne zhromaždenie malo 350 poslancov a bolo zložené z dvoch rovnoprávnych komôr (snemovní):

Snemovňa ľudu: 200 poslancov volených v celom Česko-Slovensku
Snemovňa národov: 150 poslancov volených na princípe parity, z ktorých polovica bola volená v Česku a polovica na Slovensku.

Zdroj: Wikipedia.org, Fotografia v článku zdroj: Autor: http://Autor: High Contrast – Vlastné dielo, CC BY 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17732328

Úvodné video

4 Odpovede

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *