“Premenovanie ulice D. Jozefa Tisu” – zápas poslankyne pokračuje

Niekedy – vlastne asi vždy, je zápas proti väčšine ťažký a na prvý pohľad nevyhrateľný. Jedinec to spravidla “nedá” a v citlivých veciach sa viacerí pridávajú len ťažko. Buď sa im s väčšinou kráča ľahšie, alebo sa boja útokov, kompromitácie či osočovania, alebo jednoducho nemajú na postavenie sa hoc aj za pravdu “gule”. A tak mnohí radšej mlčia a len sa prizerajú na nespravodlivosť, krivdu či bezprávie.

No rečí o o spravodlivosti a práve majú plné ústa…

Už dlhšiu dobu jedna poslankyňa OZ jednej obce na Slovensku zápasí proti väčšine. Tej, ktorá chce v obci mať ulicu nazvanú po vojnovom zločincovi.

Posledné dni rezonuje hlavne na kotlebovských stránkach informácia, že 10 poslancov z Varína obvinila NAKA (túto informáciu priniesol nový portál: zilina.sp21.sk.
22.12.2021 som dostala mail od pána Fileka (zilina.sp21.sk), v ktorom ma žiadal o zodpovedanie otázok ohľadom obvinenia mojich kolegov. Nakoľko som nemala žiadnu vedomosť o obvinení, nereagovala som.
23.12.2021 portál zverejnil správu o obvinení mojich kolegov – keď som si prečítala vyjadrenie mojej kolegyne – dostala som prvotnú informáciu ohľadne konania NAKY. Nakoľko nemám k dispozícii žiadne dokumenty ohľadne obvinenia z trestného činu nemôžem sa k tomu vyjadriť.
Ale rada by som sa vrátila k zastupiteľstvu, kde sme prejednávali môj návrh…a napísala niekoľko viet k tejto téme, pretože som si za včerajší deň prečítala množstvo klamstiev.
3.8.2021 sa konalo mimoriadne zastupiteľstvo – prejednával sa môj návrh “Premenovanie ulice D. Jozefa Tisu”. 8 poslanci odmietli zahlasovať za moje uznesenie. Podpísali a zahlasovali za uznesenie, ktoré 8 poslancom vypracoval právnik.
Vo svojom uznesení mi bolo zo strany poslancov vyčítané:
1) svojvoľný právny výklad zákona o obecnom zriadení
2) procesné výhrady a výhrady týkajúce sa spôsobu návrhu na zmenu názvu ulice – opomenutie konania prebiehajúceho na okresnej prokuratúre, opomenutie platného VZN
3) výhrada k navrhovanému názvu ulice
8 poslanci navrhli zmeniť uznesenie s novým znením: Zastupiteľstvo
a) Berie na vedomie návrh PharmDr. Lenky Tichákovej na premenovanie ulice Dr. Jozefa Tisu
b) Berie na vedomie obsah všetkých materiálov vrátane ich príloh tak, ako boli predložené t.j aj s hrubými procesnými a legislatívnymi pochybeniami, a to po dôkladnom oboznámení sa s nimi
c) Nesúhlasí s konštatovaním, že súčasný stav je v rozpore s platnou legislatívou, nakoľko takýto záver môže vysloviť len k tomu kompetentná inštitúcia
d) Žiada zaoberať sa otázkou možnej zmeny názvu ulice až po predložení výsledkov prešetrenia podnetu prokuratúrou a NAKA, ktoré sa aktuálne meritom veci zaoberajú
Na jednej strane chápem, že mi kolegovia vyčítali určité veci napr. opomenutie platného VZN, pomocou ktorého sa môžu premenovávať ulice…no na druhej strane, si neviem predstaviť, ako poslanec môže vypracovať VZN, ktorým sa schváli premenovanie ulice svojvoľne (čiže bez poverenia zastupiteľstva a bez spolupráce s vedením obce). Vyčítali mi tiež názov ulice – nakoľko som do svojho návrhu musela napísať názov, použila som názov, ktorý bol v minulosti v tejto časti obce používaný. Samozrejme netrvala som na názve Kamence, kolegom som navrhla, aby sami predniesli svoje návrhy. V uznesení pod ktoré sa podpísali bola taká absurdnosť – navrhovali vyhlásiť miestne referendum s otázkou: “Súhlasíte so zmenou názvu ulice Dr. Jozefa Tisu”? Síce nie som právnik, ale takáto otázka by bola protiústavná (môj názor). Aj starosta v záverečnej reči, kde sumarizoval vyjadrenia poslancov sám povedal, že miestne referendum by sa konalo v rámci zákona, čiže obyvatelia Varína by si mohli vybrať názov ulice z viacerých možností (ale Tisova ulica by to byť nemohla).
Keby moji kolegovia chceli úprimne riešiť môj návrh, tak by sami navrhli spôsob, ako sa má premenovanie ulice realizovať. V ich prípade neobstojí obhajoba typu “nemám vedomosť, kto vlastne Jozef Tiso bol”…všetci dostali odborné stanoviská Historického ústavu SAV a Ústavu pamäti národa, ktoré zhodnotili osobu Jozefa Tisa na základe FAKTOV!
A ešte jednu vec by som rada pripomenula. Každý poslanec/kyňa, starosta dostal/a list zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktoré nás vyzvalo k premenovaniu Tisovej ulice. Každý z nás by si mal predstaviť situáciu, kedy sa narodíte a niekto rozhodne, že Vy a Vaša rodina nie je hodná života…ako by ste sa cítili???
Mať ulicu pomenovanú po vojnovom zločincovi je NEMORÁLNE, NEETICKÉ! A je to obrovská hanba pre našu obec, že sme jedinou obcou na svete, ktorá má ulicu pomenovanú po predstaviteľovi vojnového Slovenského štátu, ktorý bol odsúdený za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a vlastizradu a je spoluzodpovedný za dianie počas prvého Slovenského štátu – podpísal sa pod všetky zákony, ktoré zbavili našich občanov základných ľudských práv a svojim podpisom spätne zlegalizoval deportácie našich občanov do koncentračných táborov.
Úprimne ma mrzí, že to zašlo až takto ďaleko – obvinením mojich kolegov, no na druhej strane to mohlo byť už dávno vyriešené, keby moji kolegovia zobrali do úvahy všetky fakty a navrhli by spôsob, akým máme riešiť problematickú ulicu.
V uznesení pod ktoré sa podpísalo 8 poslancov je napísané: “Zastupiteľstvo žiada zaoberať sa otázkou možnej zmeny názvu ulice až po predložení výsledkov prešetrenia podnetu prokuratúrou a NAKA, ktoré sa aktuálne meritom veci zaoberajú”
Tak NAKA vypočula ich žiadosť a koná…
PS: Bola by som rada, keby moji kolegovia pochopili, že k tejto téme sa každý z nás má postaviť čelom a aj keď sú v našej obci určití ľudia, ktorí Tisovu ulicu obhajujú, a tých, ktorí si dovolia nahlas povedať, že Tisova ulica je hanbou Varína by najradšej vysťahovali z obce, je načase to konečne zmeniť
a toto smutné prvenstvo poslať do minulosti.
Zdroj: FB
Priamo v diskusii pod statusom poslankyňu podporil aj historik ÚPN Patrik Dubovský:

Patrik Dubovsky

Mila pani Lenka. Podporujem Vas vo Vašom úsilí a cením si Vašu odvahu. Podobne som niekolkokrat argumentoval pri soche M. Čulena či J. Švermu v Bratislave, namesti hraničiarov v Petržalke, Leninovej a Gottwaldovej ulici vo V. Úľanoch i kauze vo Varíne. Nielen vaše zastupiteľstvo, ale aj iné organy su slepe a hluché voči takymto zvrhlostiam. Odporúčam im prečitat si knihu Warda Jozef Tiso alebo kolektivnu monografiu Tisovi poza chrbat. Polemika či bol J. Tiso vojnovy zločinec je legitímna, ale zdroj tejto polemiky je dôležitejší a neodškriepiteľný: bol vodca, prezident, predseda ĽS a hlavny veliteľ armády a SR bola spojencom Hitlera, i keď sa snažil sporiť s Tukom a Machom… Želam vela síl a trpezlivosti s premenou Slovače na aspoň minimalne kultúrny národ. S navrhom vyšetrovateľa sa do veľkej miery stotožňujem. História nacizmu na Slovensku, ako aj komunizmu v ČS proste nepustí, i napriek našej zakomplexovanosti a tichej či hlučnej sympatii s hriechmi a zločinami našich dedov. Myslime na Vas a mate môj palec hore. P. Dubovský, ÚPN.
AKTUALIZOVANÉ:

Úvodné video

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *